Vår historie

I 1872 grunnla Gullsmed Knut Andreas Rasmussen Firmaet K.A. Rasmussen. Dette var utgangspunktet for dagens internasjonale selskap og det som skulle bli Nordens største leverandør av edelmetaller.

Knut Andreas Rasmussen grunnla sin virksomhet i Oslo på ren spesialfabrikasjon av filigransarbeid. Og var med det en av de som tok opp igjen den gamle nasjonale filigranindustrien.

Her drev han stor produksjon og eksport, og fant et godt marked i England.  Ved siden av produksjon hadde firmaet en alminnelig gullsmedforretning. 

I 1901 overtok sønnen Edvard Julius Rasmussen forretningen, og han drev både verksted, butikk og produksjon. Han deltok også aktivt i fagkomiteer og ble i 1927, kort tid før han døde 60 år gammel, tildelt Gullsmedforbundets hederstegn.

Det var hans kone fru Hilda Rasmussen som etter hans død overtok virksomheten sammen med familiens eldste sønn Torleiv Rasmussen. Hilda Rasmussen hadde med stor interesse deltatt i gullsmedlaugets arbeid, blant annet som formann i gullsmedlaugets damekomite.

Det var under Torleivs ledelse gjennom 50 år at bedriftens verksted og produksjonsavdeling utviklet seg til å bli Nordens ledende produsent og leverandør av edelmetaller til gull- og sølvvareprodusenter. Bedriftens tekniske og merkantile utvikling og ekspansjon skyltes i første rekke hans dyktighet, innsikt og vilje til å satse.

Torleiv Rasmussen var i en årrekke styremedlem i Oslo Gullsmedlaug, og har også vært laugets oldermann. Han var også formann i Norges Gullsmedforbunds detaljistråd, og nestformann i Norges Gullsmedforbund. 

Utviklingen etter krigen ga bedriften en fortsatt ekspansjon og i 1950 flyttet K.A. Rasmussen inn i et nybygget fabrikkanlegg på Hamar, hvor vi i dag fortsatt holder til. Gullsmedforretningen ble lagt ned på 1960-tallet.

I snart 150 år har bedriften ved grundig arbeide, studier, eksperimenter, forsøk og investeringer utviklet seg fra å være en spesialist i trådtrekking, til å bli produsent og leverandør av edelmetaller og edelmetallpreparater til teknisk, kjemisk, galvanisk og mekanisk industri.