Sølvkatalysator


Katalysatorer i verdensklasse

K.A. Rasmussen startet produksjon av katalysatorer i 1932 og har deretter arbeidet aktivt med videreutvikling av produktene i samarbeid med store og internasjonale katalysatorkunder.

Våre sølvkrystaller av høyeste renhet har en spesiell overflate som skaper solid ytelse, selektivitet og utbytte for våre kunder. Med lav massedensitet oppnås lavere trykkfall og bedre prosesskontroll.


Vi levere et bredt spekter av fraksjoner som gjør det enkelt for deg å skreddersy en katalysatorbed optimalisert for din reaktor.
Vi er den eneste leverandøren av Karnet® som har blitt bevist som en veldig fordelaktig når vi bytter ut det tradisjonelle kobbernettet som transportør.(denne setningen må utbedres) Les mer om Karnet her. (få info om Karnet og opprett egen side)

Våre tjenester inkluderer:

  • Inspeksjon av brukte katalysatorer
  • Smelting og gjenvinning av brukte katalysatorer
  • Raffinering av brukte katalysatorer
  • Kjemisk analyse med sertifikat på brukte katalysatorer
  • Produksjon av nye katalysatorer
  • Sikting til ulike fraksjoner
  • Diagnostikk av kundeprosesser

Vi tar imot brukte katalysatorer for raffinering og gjenvinning. Utvunnet metall kan selges eller benyttes til produksjon av nye katalysatorer. Vi tilbyr alle våre kunder å opprette en metallkonto.

I tillegg til å tilby produkter kan vi også gi faglig råd om produkter og anvendelser. Vår tekniske stab kan være med og analysere din prosess og dermed utvikle produktløsninger tilpasset kundens behov.

Innovasjon

Nytt produkt – strikket sølvnett

En viktig del av vår jobb er å forske på nye produkter som kan bidra til økt effektivitet hos våre kunder. I 2020 lanserte vi strikket sølvnett for våre kunder. Dette er en strikket skjerm av ren sølvtråd som plasseres mellom toppsjiktet og det underliggende laget. Effekten av dette er at det generelle sølvbedet forsterket mot termiske ekspansjonssprekker. Dette har blitt testet hos en rekke kunder med gode resultater.

Ønsker du mer informasjon om dette, ta kontakt med oss her.

Mer informasjon om våre sølvkatalysatorer: