Forskning og utvikling

Innovasjon og teknisk utvikling av egne produkter og tjenester er hovedfokuset i vår interne FoU-avdeling.

Hovedprosjektene til FoU-avdelingen ligger innenfor forbedring av egne raffinerings- og produksjonsløsninger, samt utvikling av nye produkter og tjenester. Dette arbeidet innebærer stadig fornying og videreutvikling av kompetansen på kjemisk oppførsel til edelmetaller, men også forbedring av mekanisk og støpeteknisk forståelse. Dette for å sikre en kontinuerlig utvikling.

I tillegg til å kjenne og forbedre våre interne prosesser, må oppførselen til våre produkter sette våre kunder i verdenstoppen i sine felt. Vår erfaring og kompetanse opparbeidet gjennom 90 år sikrer at kundene får de beste produktene til sitt bruk og at leveransene våre minimum tilfredsstiller deres forventninger til produktet.

Avdelingen besitter spisskompetanse innenfor fagfeltene Metallurgi/Materialteknologi og Kjemi&/Katalyse. Medarbeiderne er nøye utvalgt med tanke på kombinasjon av fagfelt, og med en interesse og motivasjon for å drive K.A. Rasmussen videre fremover på byr områder.

FoU-avdelingen fungerer også som ett av bedriftens bindeledd ut om andre virksomheter og samarbeider tett med FoU-institusjoner. Samarbeidspartnere er gjerne universiteter, som Norges Tekniske og Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) og Universitetet i Oslo (UiO), og aktører som SINTEF.

K.A. Rasmussen er i dag del av forskningssenteret iCSI (industrial Catalyst Science and Innovation) som er et samarbeid mellom NTNU, UiO, SINTEF, Haldor Topsøe, Yara, Dynea, Inovyn og K.A. Rasmussen. Det er et Senter for Forskningsbasert Innovasjon, støttet av Norges Forskningsråd. I dette senteret gjennomføres det verdensledende forskning innenfor feltet “Katalyse”. K.A. Rasmussen bistår faglig inn i to arbeidsgrupper, en for hvert av våre katalyseprodukter. Målet med senteret er å skape innovasjoner innen disse feltene ved å bedre forståelsen av de katalytiske egenskapene til produktene under drift.

Våre ansatte er alltid åpne for spørsmål og diskusjoner rundt tekniske problemstillinger når det kommer til våre produkter og tjenester.

Kontakt oss