Gjenvinning

Edle metaller er mangelvare i verden og gjenvinning er en forutsetning for å sikre råmetaller også i fremtiden

I motsetning til papir og plast kan metaller resirkuleres igjen og igjen, uten at kvaliteten forringes. Det anslås at gjenvinning av metaller fra elektrisk og elektronisk avfall nå representerer en årlig verdi på 120 milliarder kroner på verdensbasis. Samtidig vet vi at produksjonen av elektroniske hjelpemidler øker. Vårt bidrag til å sikre metaller tilgjengelig i fremtiden er å utforske flere områder hvor uthenting, gjenvinning og raffinering er mulig.

Vi tilbyr i dag ett stort utvalg av gjenvinningsprosesser for å sikre beste praksis for kundenes materialer, og oppnå en høy renhet på kundens metaller. Dette inkluderer termisk reduksjon for å fange opp alle tilgjengelige edelmetaller. Vi har muligheten til å stripe overflatebelegg, enten kjemisk eller gjennom mekanisk behandling, og er i stand til å utføre både stor- og småskala smelting. Gjennom kjemisk utvasking konsentreres materialet som skal utvinnes, og det er klart for oppløsning og elementær separasjon. 

Våre gjenvinningstjenester inkluderer:

Global støtte og verdensomspennende bistand.

Logistikkstyring, herunder shipping, administrasjon og innførsel av farlig gods(TFS).

Eksempler på materialer vi gjenvinner fra:

 • Brukt katalysator og restmateriale
 • Slam og restmateriale
 • Pulver og paste
 • Bæremateriale for katalysatir
 • Belagte materialer og komponenter
 • Løsning for belegning og fjerning av belegg 
 • Anode og katoder 
 • Flymotor komponenter 
 • Ionebytter resin 
 • Filter
 • Oppsop og oppsop-papir/fille 
 • Jigging wires 
 • Sølv-belegg/folie og paste 
 • Fordamping og sputtering restmateriale