Derfor resirkulerer vi edelmetaller

Resirkulerte edelmetaller er mer bærekrafting enn utvunnet edelmetaller som har et mye større CO2-avtrykk og brukte edelmetaller kan alltid gjeninnføres i gjennvinningssyklusen.

Det å utvinne edle metaller fra gruvedrift krever enorme mengder ressurser og i prosessen blir det store ødeleggelser av naturområder og det brukes kjemikalier som ofte delvis ender opp i naturen som miljøgifter.

Belastningen ved gjenvinning er betydelig lavere og har kun en brøkdel av utslippene som man ser ved gruvedrift. Metaller har også den flotte egenskapen at de kan gjenvinnes igjen og igjen, uten at kvaliteten forringes og derfor ikke har noen begrensninger på antall ganger de kan gjenvinnes.

Legge inn tall og prosenter i diagram og bokser så det blir enkelt og se visuelt. Spesifisere egenproduserte varer. Gullet i gullegeringene er 100% resikulert. Sølv i xx%. Som mål med 100%. Kundene våre kan kjøpe 100% resirk sølv.

Hvert gram teller

Linke siden til raffinering, bærekraftsraport. https://karasmussen.com/industri/gjenvinning/

diagram med total Co2 per kg gull sammenligning gjennvunnet gruve. Samme med kjemikalier?