Vi handler med ansvar

Det er knyttet mange utfordringer til å ha en kjernevirksomhet innenfor edelmetaller. Edelmetaller har høy verdi med lavt volum, samtidig som at det er lav eller ingen sporbarhet på metallene. Dette gjør bransjen utsatt for blant annet hvitvasking og korrupsjon. I mange land hvor metallene utvinnes er det også store utfordringer med ulovlige finans- og våpenstrømmer, organisert kriminalitet, korrupsjon og brudd på menneskerettigheter.

I 2021 investerte K.A. Rasmussen i et nytt digitalt system for å videreutvikle våre rutiner for registrering og vurdering av kundeopplysninger, nettopp for å sikre at det metallet vi får inn ikke har opphav i konfliktområder, kriminell virksomhet eller har ført til brudd på menneskerettigheter. Videre vurderes det om midlene som kundene kjøper metaller for kommer fra legitime kilder.

Viktighet med ansvarlig metallhandel – vårt ansvar. Vi kjøper med ansvar! Lage noe visuelt. Iconer – illu bilder.

Vi kjøper med ansvar

Åpenhetsloven

Hvorfor ansvarlig metallhandel

Hvorfor er det vanskelig å jobbe med edelmetaller. Menneskerettigheter. Kriminalitet. Hvitvasking(både kjøp og salg!). Korrupsjon.

Rutiner ut i fra OECD sine rettningslinjer.