Metallkonto

Metallkonto er en service vi tilbyr alle våre edelmetallkunder.

Vi har i dag mange kunder som bruker metallkonto. Metallkonto er en konto for mellomregning mellom K.A.Rasmussen AS og kunde, uttrykt i vekt for det enkelte metallet. Vektene gir uttrykk for den mengde finmetaller som er tilgjengelig for partene på handels- eller oppgjørestidspunktet. Innskudd, uttak eller saldo på en metallkonto er å anse som transaksjoner eller mellomregninger som angis i vekt og ikke i pengeverdi.

Metallkontoen gir et enkelt forhold til de dyre metallene som er i omløp.

  • Bestilling av nye materialer faktureres til din metallkonto
  • Oppgjør fra raffinering tilknyttes din metallkonto når du sender tilbake rester, skroder og brukte katalysatorer for raffinering
  • Du går inn i en gjenbruksyklus der du sparer mye i materialkostnader og i egne produksjonskostnader

Dette bidrar til et enklere oppgjør, og sikrer deg som kunde mot markedsmessige svingninger i metallprisene.