Kundeservice

KJØPSBETINGELSER

Priser Dental:
Alle priser er inklusive merverdiavgift. Ved eventuelle unntak vil dette være angitt. For bestilling av større utstyr som ikke er lagerført vil det bli tatt hensyn til valuta ved fakturering.
Priser vil bli endret fortløpende i henhold til endringer.
Priser Gullsmed:

Alle priser er eksklusiv merverdiavgift.

Priser Mynter:

Prisene blir oppdatert 3 ganger daglig. I Norge er investeringsmynt fritatt for merverdiavgift.

Leveringsbetingelser:

Vi sender alle lagerførte varer så raskt som mulig. Bestillinger foretatt før klokken 14.00 sendes normalt samme dag. Eventuelle restordre ettersendes når vi mottar disse fra vår leverandør.

Betalingsbetingelser:

Netto pr. 14 dager, om ikke annet er avtalt. Etter forfall beregnes 9,5% rente p.a.
K.A. Rasmussen AS har salgspant i leverte varer inntil betaling har funnet sted.

Betalingsbetingelser for investeringsmynter:

Forskuddsbetales før vi sender/utleverer varen.

Spesial bestillinger:

Gjøres kun for våre avtalekunder og skal skje skriftlig. Bestillingen er bindende for kunde. Kjøp av investeringsmetaller er å anse som en spesial bestilling.

Retur:

All retur må være forhåndsavtalt, og skje innen 14 dager fra fakturadato. Returskjema skal følge den returnerte varen. Varene må være i original forpakning som ikke er åpnet, skrevet på eller av andre grunner gjort mindre salgbar. Kun varer som er kjøpt hos K.A.Rasmussen AS vil bli kreditert. Varen må være forsvarlig emballert ved retur til oss. Spesialbestilte varer har ingen returrett. Kjøper må selv betale returkostnadene (om ikke annet er avtalt). Oppkravspakker kan ikke benyttes ved retur.

Reklamasjon:

Ved tap eller skade på varesending ved mottak skal mottaker umiddelbart reklamere til ansvarlig transportør. Ved øvrige reklamasjoner som feillevering, feil pris og liknende skal reklamasjonen skje innen 14 dager.

Reklamasjonsskjema

Frakt:

K.A.Rasmussen AS belaster reelle fraktkostnader.

Garanti:

Det er 12 måneder garanti på småutstyr, dersom ikke annet er spesifisert fra vår leverandør. Faktura gjelder som garantiseddel, og skal følge med ved eventuell reklamasjon.

Endring av brukerbetingelser:

K.A.Rasmussen AS forbeholder seg retten til å endre sine salgsbetingelser, inklusive priser fortløpende.